Centrul Peaceful Education

CENTRUL PEACEFUL EDUCATION

La centrul nostru PEACEFUL EDUCATION copiii cu diverse dizabilități se pot bucura de programe de psihoterapie individuală și de grup. În planificarea personalizată precum și în realizarea obiectivelor familia este implicată în mod activ.

Deasemenea centrul oferă posibilitatea participării la activități ludice-educative ce au ca scop dezvoltarea multiplelor forme de inteligență:

  • Chinestezică: capacitatea de a controla mișcările propriului corp și de a utiliza obictele cu acuratețe;
  • Logică-matematică: sensibilitatea și capacitatea de a distinge scheme logice și numeri; capacitatea de a gestiona lanțiri lungi de raționament și problem solving;
  • Lingvistică: abilitate în producerea și utilizarea limbajului;
  • Muzicală: abilitatea de a produce și recunoaște un ritm, ton și timbru; aprecierea formelor de expresivitate muzicală;
  • Spațială: capacitatea de a percepe cu atenție lumea visuospațială și de a transforma propriile percepții spațiale;
  • Naturalistică: abilitate în a identifica și clasifica elementele prezente în natură;
  • Intrapersonale: cunoștința de sine, abilitatea de a explora propriile sentiemente și emoții; cunoșterea punctelor de forță și de slăbiciune;
  • Interpersonală: abilitatea de a interacționa cu ceilalți, sensibilitatea față de emoțiile, temperamentul și intențiile celuilalt;

Atât programele terapeutice cât și activitățile ludice au ca și obiectiv comun acela de a favoriza dezvoltarea armonioasă a copilului, ajutândul să-și descopere propiile talente pentru o mai bună viitoare orientare vocațională viitoare care să-i permită să ofere omenirii tot ce e mai bun din el.